FB Twitter Akadálymentes Normál oldal
Természetesen fiatal, természetesen kereszténydemokrata

Bemutatkozás

Mi, fiatal kereszténydemokraták arra szövetkeztünk, hogy a teremtett világ és embertársaink iránti felelősségérzettől vezérelve, közösen munkálkodjunk hazánk és az egész emberiség javáért. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség célja olyan közösség kiépítése, amelynek tagjai azonosulnak ezen alapelvekkel és az alábbi Alapszabályt elfogadva, egymással egyetértésben, a Gondviselés segítőerejébe vetett bizalommal valósítják meg törekvéseiket.

A SZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSEI

  1. A kereszténydemokráciát, értékmegőrző (konzervatív) világszemléletet magukénak valló, közéleti szerepre készülő fiatalok részére fórum teremtése.
  2. A keresztény és nemzeti értékek ápolása, terjesztése. Az európai és transzatlanti kultúrkörhöz való tartozás kifejezése.
  3. Az önkényuralmi rendszerek, különösen a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák elutasítása, azok terhes örökségének lebontása.
  4. Működése során az ország - különösen az ifjúságot érintő - problémáinak feltárása, azokra gyors, pontos válaszok megfogalmazása.
  5. Elősegíteni a magyarság, elsősorban a magyar fiatalok országhatárok feletti együttműködését, összetartozásának kifejezését.
  6. A magyarországi és a nemzetközi kereszténydemokrácia és konzervativizmus hagyományainak feltárása, elért eredményeinek gyarapítása, eszmerendszerének közvetítése az ifjúság felé.
  7. Elősegíteni a magyar társadalomban a kereszténydemokrácia eszmeiségének közéleti és kulturális téren történő hatékony jelenlétét és megújulását.
  8. Elősegíteni a magyarországi kereszténydemokrata, konzervatív és polgári politikai pártok közötti párbeszéd és együttműködés erősítését.
  9. Elősegíteni a magántulajdon tiszteletben tartását, a tisztességes munkán és a piaci verseny szabadságán alapuló gazdasági rendszer fenntartását.
  10. Elősegíteni a történelmi egyházak társadalmi tanításának, valamint a társadalmi szolidaritás kifejezésének közvetítését, az új nemzedék felé.
  11. A Szövetség célkitűzései megvalósítása érdekében feladatának tekinti, hogy:
   1. Érvényt szerezzen a fogantatással kezdődő emberi élet, az emberi méltóság és a személyi szabadság megbecsülésének, tiszteletben tartásának, valamint a természetes társadalmi szerepek megőrzésének.
   2. A magyar nemzet fennmaradása érdekében segítse elő a család- és emberközpontú gondolkodás kialakítását.
   3. Segítse elő az emberek egymás iránti felelősségének, az erkölcsi elvek tiszteletben tartásának érvényesülését a közéletben és a gazdaságban egyaránt.
   4. Működésével segítse az ország társadalmi, gazdasági, kulturális kérdéseinek rendszeres feltárását, a jövőbe mutató megoldások szakszerű kidolgozását.

 

Alapszabály letöltése ( 118 kB)


2015 évi beszámoló ( 215 kB)


2013 évi beszámoló ( 266 kB)